Директива 2004/42/ЄС про обмеження викидів летких органічних сполук за рахунок використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до Директиви 1999/13/ЄС

Повна назва

Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC (consolidated text)

Директива 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук за рахунок використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до Директиви 1999/13/ЄС (консолідована версія)

http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42

Коротка назва

Paints Directive 

Директива про фарби

21.04.2004

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Метою директиви є обмеження загального вмісту летких органічних сполук (ЛОС) у певних видах фарб та лаків для попередження та зменшення забруднення повітря від внеску, який роблять ЛОС у формування тропосферного озону.

Опис (Резюме)

Директива 2004/42/ЄС встановлює технічні вимоги до деяких фарб і лаків, а також засобів полірування машин. Головним чином, ці вимоги стосуються вмісту ЛОС у покриттях для будівель та машин. Окрім того, відповідні товари повинні містити маркування про вміст ЛОС.

Леткі органічні сполуки – це органічні сполуки, точка кипіння яких рівна чи менша 250 °С за стандартного тиску 101,3 кПа.

Держави періодично звітуються про імплементацію директиви.

Додатки

Директива містить три додатки. Додаток І включає визначення товарів (фарб та лаків), на які поширюється дія директиви. Додаток ІІ визначає вимоги до вмісту ЛОС у різних видах фабр та лаків. Додаток ІІІ містить таблицю методів, які мають використовуватись для визначення вмісту ЛОС.

Основні імплементаційні акти

Директива Комісії 2010/79/ЄС від 19 листопада 2010 року про адаптацію до технічного прогресу Додатку ІІІ до Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради про обмеження викидів летких органічних сполук

http://data.europa.eu/eli/dir/2010/79 

Корисні посилання

Сторінка Європейської Комісії про забруднення повітря від окремих секторів

https://environment.ec.europa.eu/topics/air/air-pollution-key-sectors_en 

Інформація станом на 10.07.2023