Директива 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища

Повна назва

Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive) (consolidated text)

Директива 2008/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища (Рамкова директива про морську стратегію) (консолідована версія).

http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj

Коротка назва

Marine Strategy Framework Directive

Рамкова директива про морську стратегію

17.06.2008

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Метою директиви є захист морського середовища шляхом застосування екосистемного підходу до управління діяльністю щодо його використання та охорони.

Опис (Резюме)

Основною вимогою директиви є необхідність затвердження державою так званої морської стратегії для досягнення доброго екологічного стану морських вод до 2020 року. У свою чергу, це передбачає і низку інших зобовʼязань, зокрема оцінку стану морських вод, кваліфікацію (визначення) доброго екологічного стану, моніторингу стану морських ресурсів, розробку програм заходів тощо. Добрий екологічний стан визначається за «дескрипторами» (якісними показниками), визначеними в директиві. Директива вимагає співпраці між державами у реалізації своїх стратегій. 

Імплементація директиви має тісний зв’язок з низкою інших правових актів (ВРД, міжнародними угодами, пташиною та оселищною директивами тощо).

Додатки

Директива містить шість додатків. Додаток І включає перелік 11 якісних дискрипторів для визначення доброго екологічного стану морських вод. Додаток ІІ визначає вимоги щодо інформації про уповноважені органи (для інформування ЄК). Додаток ІІІ містить перелік характеристик та джерел та наслідків впливу (тису) на морські види, які беруться до уваги для визначення їх екологічного стану (та програм моніторингу). Додаток IV включає орієнтовний перелік характеристик для встановлення екологічних цілей. Додаток V встановлює вимоги до програм моніторингу. Додаток VI містить перелік заходів, які можуть бути включені до програм заходів.

Основні імплементаційні акти

Рішення Комісії (ЄС) 2017/848 від 17 травня 2017 року про встановлення критеріїв та методологічних стандартів доброго екологічного стану морських вод та специфікацій і стандартизованих методів моніторингу та оцінки, та про скасування Рішення 2010/477/ЄС

http://data.europa.eu/eli/dec/2017/848 

Керівні документи

Немає. Проте була створена стратегія спільної імплементації для координації дій держав в рамках якої є багато напрацювань:

https://environment.ec.europa.eu/topics/marine-and-coastal-environment/implementation-marine-strategy-framework-directive_en  

Корисні посилання

Сторінка Європейської Комісії про охорону морських вод:

https://environment.ec.europa.eu/topics/marine-and-coastal-environment_en 

Морська інформаційна система ЄС:

https://water.europa.eu/marine 

Інформація станом на 30.05.2023