Директива 2012/18/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, пов’язаних з небезпечними речовинами (Seveso III)

Повна назва

Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC

Директива 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 року про контроль за загрозами значних небезпек, пов’язаних з небезпечними речовинами, та про внесення змін і подальше скасування Директиви Ради 96/82/ ЄС

http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj

Коротка назва

Seveso III Directive

Директива Севесо III

04.07.2012

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Ця Директива встановлює правила для попередження значних аварій у зв’язку з використанням небезпечних речовин та обмеження їх наслідків для довкілля і здоров’я людини з метою забезпечення високого рівня захисту на всій території ЄС в послідовний і дієвий спосіб.

Опис (Резюме)

Директива містить вимоги як до операторів підприємств, які потрапляють до її сфери дії (головним чином хімічні, фармацевтичні та у сфері зберігання і торгівлі паливом), так і до держав-членів. 

Зокрема, оператори мають повідомляти про наявність відповідних установок, мати плани реагування на надзвичайні ситуації та так звані політики запобігання значним аваріям (МАРР), інформувати негайно про аварії, співпрацювати з іншими операторами поблизу (для запобігання «ефекту доміно»), періодично звітуватись тощо. Вимоги до операторів є різними в залежності від того, яка кількість небезпечних речовин використовується на виробничому майданчику.

Держави мають низку спеціальних зобов’язань у сфері інспектування, планування територій та землеустрою, забезпечення інформування та участі громадськості у прийнятті рішень.

Це третє покоління директиви Севесо. Неформальна назва (Seveso) пов’язана із промисловою аварією в м.Севесо, Італія, у 1976 році, яка і спонукала до прийняття першої редакції директиви у 1982 році.

Додатки

Директива містить сім додатків. Додаток І включає переліки небезпечних речовин та їх порогові кількості, категорії загроз. Додаток ІІ визначає вимоги щодо даних та інформації, яку оператори мають включати у звіти про заходи безпеки, вказані в статті 10. Додаток ІІІ встановлює загальні вимоги до системи управління безпекою та організації підприємства для запобігання значним аваріям (MAPP). Додаток IV містить вимоги до планів реагування на аварійні ситуації згідно з ст.12. Додаток V включає вимоги до інформування громадськості державними органами про ризики промислових аварій на підприємствах, зокрема населенню, що проживає поблизу. Додаток VI визначає критерії для повідомлення Комісії про значну аварію відповідно статті 18(1). Додаток VII має техніко-юридичний характер (кореляційна таблиця з положеннями попередньої редакції директиви).

Основні імплементаційні акти

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2022/1979 від 31 серпня 2022 року про встановлення форми та баз даних для подання інформації згідно зі статтями 18(1) та 21(3) Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 року про контроль за загрозами значних небезпек, пов’язаних з небезпечними речовинами, та про скасування Імплементанційного рішення Комісії 2014/895/ЄС (повідомлено згідно з документом С(2022) 6124)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1979/oj 

2014/896/ЄС: Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) від 10 грудня 2014 року про встановлення форми подання інформації від держав-членів про імплементацію директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 року про контроль за загрозами значних небезпек, пов’язаних з небезпечними речовинами (повідомлено згідно з документом С(2014) 9335)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/896/oj

2014/895/ЄС: Імплементаційне рішення Комісії від 10 грудня 2014 року про встановлення форми подання інформації, про яку йдеться у статті 21(3) Директиви Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 року про контроль за загрозами значних небезпек, пов’язаних з небезпечними речовинами (повідомлено згідно з документом С(2014) 9334)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/895/oj 

Керівні документи

Handbook of Scenarios for Assessing Major Chemical Accident Risks

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/handbook_of_scenarios_for_assessing_major_chemical_accident_risksonlinepdf

Land Use Planning guidelines in the context of article 12 of the Seveso II Directive 96/82/EC as amended by Directive 105/2003/EC

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/3b0cfe29-cf09-4b74-b41e-4a64949e95ae/lupguideart12pdf

Guidance on Land Use Planning as required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II)
https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/a0bf56b7-79a0-454e-a84a-02b6e0a2a990/lupguideseviipdf

Overview of roadmaps for Land-Use Planning in Selected Member States

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/e4a15f3d-3069-4fb2-bae9-68296a0072a4/luproadmapsoverviewpdf

Guidelines on a Major Accident Prevention Policy and Safety Management System, as required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II)

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/347be327-547d-48be-9342-f9414c734103/mappsmsguideseviipdf

Guidance on the preparation of a safety report to meet the requirements of Directive 96/82/EC as amended by Directive 2003/105/EC (Seveso II)

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/25a8e1f4-ca93-41d4-b453-6f14c7b75648/srguideseviipdf 

Guidance on inspections as required by article 18 of the Council Directive 96/82/EC (Seveso II)

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/1424e121-aede-4d25-8fcd-48af9b09ea01/inspguideseviipdf

 

Корисні посилання

Сторінка Європейської Комісії про промислові аварії:

https://environment.ec.europa.eu/topics/industrial-emissions-and-safety/industrial-accidents_en 

Портал Мінерва (Бюро загроз значних аварій)

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/minerva 

Інформація станом на 10.07.2023