Директива 2019/904 про зменшення впливу певної пластикової продукції на довкілля

Повна назва

Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

Директива (ЄС) 2019/904 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019 року про зменшення впливу певної пластикової продукції на довкілля

http://data.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj

Коротка назва

Directive on single-use plastics

Директива про одноразову пластикову продукцію

05.06.2019

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Метою Директиви є запобігання та зменшення впливу певної пластикової продукції на довкілля, зокрема водне середовище, та на здоров’я людини, а також сприяння переходу до циркулярної економіки з інноваційними та сталими бізнес-моделями, продуктами та матеріалами, що сприятиме ефективному функціонуванню внутрішнього ринку.

Опис (Резюме)

Директива поширюється на пластикову продукцію одноразового використання (перелічену у Додатку), продукцію, виготовлену з оксорозкладаного пластику, та риболовні знаряддя, що містять пластик.

Директива перелічує пластикову продукцію одноразового використання, розміщення якої на ринку ЄС обмежено, фактично заборонено. Її перелік встановлений у Частині В Додатку, серед яких: ватні бавовняні паличкі, столові прибори (виделки, ножі, ложки, палички), тарілки, соломинки, мішалки для напоїв, палички, що прикріплюються до повітряних кульок та їх підтримують, харчові контейнери з пінополістиролу тощо.

Стосовно іншої пластикової продукції одноразового використання Директива запроваджує заходи, спрямовані на зменшення її використання. Зокрема держави-члени повинні визначити заходи, які дозволять до 2026 року (порівняно з 2022 роком) скоротити споживання пластикової продукції одноразового використання, переліченої у Частині A Додатку. Для цього держави до 3 липня 2021 року повинні підготувати звіт з описом необхідних заходів та включити їх у документи державного планування (плани управління відходами, програми запобігання утворенню відходів, плани приймання та поводження з відходами), проводити моніторинг використання такої продукції та звітуватися про запроваджені заходи.

Директива встановлює певні кількісні показники, які держави повинні досягнути, зокрема щодо пластикової продукції та її відходів, переліченої у Частині F Додатку. Так:

– з 2025 року ПЕТ-пляшки для напоїв повинні містити щонайменше 25% переробленого пластику, а з 2030 року – 30%;

– до 2025 року забезпечити роздільне збирання 77% такої пластикової продукції, до 2029 року – 90%.

Директива визначає й інші заходи, спрямовані на зменшення споживання пластикової продукції одноразового використання – запровадження заходів із підвищення обізнаності споживачів, вимог до дизайну, маркування, зобов’язань щодо управління відходами, зокрема схеми розширеної відповідальності виробника.

Директива набула чинності 7 лютого 2019 року. До 3 липня 2021 року держави-члени повинні ввести в дію національне законодавство, необхідне для виконання її вимог. Для частини передбачених нею вимог Директива встановлює інші строки, а саме:

– вимоги щодо дизайну продукції, яка має пластикові ковпачки та кришки (Частина С Додатку), застосовуються з 3 липня 2024 року.

– вимоги щодо заходів розширеної відповідальності виробника  тютюнових виробів з фільтрами та фільтрів, які продаються для використання в поєднанні з тютюновими виробами, а також стосовно розширених схем відповідальності виробника, запроваджених до 4 липня 2018 року, застосовуються до 5 січня 2023 року. В інших випадках – до 31 грудня 2024 року.

Додатки

Директива містить додаток, який визначає одноразові пластикові вироби, щодо яких встановлюються:

– скорочення споживання (ст. 4),

– обмеження на введення в обіг (ст. 5),

– вимоги до продукції (ст. 6(1)-(4)),

– вимоги до маркування (ст. 7),

– розширена відповідальність виробника (ст. 8(2)-(3)),

– вимоги щодо підвищення обізнаності (ст. 10).

Основні імплементаційні акти

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2022/162 від 4 лютого 2022 року, що встановлює правила застосування Директиви (ЄС) 2019/904 Європейського Парламенту та Ради щодо розрахунку, верифікації та звітування про скорочення споживання певних одноразових пластикових виробів та заходів, вжитих державами-членами для досягнення такого скорочення

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/162/oj

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2021/2267 від 17 грудня 2021 року, що встановлює формат подання даних та інформації про зібрані відходи після споживання тютюнових виробів з фільтрами та фільтрів, що продаються для використання у поєднанні з тютюновими виробами

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2267/oj

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2021/1752 від 1 жовтня 2021 року, що встановлює правила застосування Директиви (ЄС) 2019/904 Європейського Парламенту та Ради щодо підрахунку, перевірки та подання даних звітності про роздільний збір відходів одноразових пластикових пляшок для напоїв

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1752/oj

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2021/958 від 31 травня 2021 року, що встановлює формат подання даних звітності та інформації про риболовні знаряддя, розміщені на ринку, та відходи риболовних знарядь, зібрані в державах-членах, а також формат звіту про перевірку якості звіту відповідно до статей 13(1)(d) та 13(2) Директиви (ЄС) 2019/904 Європейського Парламенту і Ради

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/958/oj 

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2020/2151 від 17 грудня 2020 року, що встановлює правила гармонізованих специфікацій маркування на одноразових пластикових виробах, перелічених у частині D Додатку до Директиви (ЄС) 2019/904 Європейського Парламенту та Ради про зменшення впливу деяких пластикових виробів на довкілля

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2151/oj

 

Керівні документи

Commission notice — Commission guidelines on single-use plastic products in accordance with Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment (2021/C 216/01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021XC0607%2803%29

 

Корисні посилання

Інформація станом на 12.06.2023