Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук

Повна назва

Directive 94/63/EC of the European Parliament and Council of 20 December 1994 on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations 

Директива Європейського Парламенту та Ради 94/63/ЄС від 20 грудня 1994 року про контроль викидів летких органічних сполук (ЛОС), що виникають зі сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій  

http://data.europa.eu/eli/dir/1994/63

20.12.1994

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Директива спрямована на зменшення викидів летких органічних сполук через випари бензину в ланцюзі зберігання та розподілу палива.

Опис (Резюме)

Ця директива стосується операцій, установок, транспортних засобів і ємностей, які використовуються для зберігання, завантаження та транспортування бензину від одного терміналу до іншого або від терміналу до сервісної станції.

Директива встановлює узгоджені технічні специфікації для розробки та використання: складські установки на терміналах;

обладнання для завантаження та розвантаження мобільних контейнерів на терміналах; мобільні контейнери; обладнання для завантаження в складські установки на сервісних станціях.

Для реалізації цих специфікацій встановлені перехідні періоди.

Країни ЄС можуть підтримувати або вимагати більш суворі заходи, ніж ті, що викладені в директиві, на всій їхній території або в географічних областях, де встановлено, що такі заходи необхідні для захисту здоров’я людини або навколишнього середовища.

Директива передбачає процедуру адаптації Додатків до технічного прогресу.

Директивою створюється Комітет, що складається з представників держав-членів та Європейської Комісії, який надає висновки щодо проєктів заходів, які мають вживатись. 

Додатки

Директива містить 4 додатки. Додаток І встановлює вимоги до установок для зберігання на терміналах. Додаток ІІ визначає вимоги до завантажувальних і розвантажувальних установок на терміналах. Додаток ІІІ містить  вимоги до вантажних та зберігаючих установок на  сервісних станціях та терміналах, де здійснюється проміжне зберігання випарів. Додаток IV встановлює специфікації до завантаження знизу, збору випарів та захист від переповнення європейських автоцистерн. 

Інформація станом на 13.06.2023

Пов'язані документи

Directive 94/63/EC of the European Parliament and Council of 20 December 1994 on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations