Директива 2024/1203 про кримінально-правову охорону довкілля

Повна назва

Directive (EU) 2024/1203 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on the protection of the environment through criminal law and replacing Directives 2008/99/EC and 2009/123/EC

Директива (ЄС) 2024/1203 Європейського Парламенту та Ради від 11 квітня 2024 року про кримінально-правову охорону довкілля, яка замінює директиви 2008/99/ЄС та 2009/123/ЄС

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1203

Коротка назва

Environmental Crime Directive

Директива про екологічні злочини

11.04.2024

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Метою директиви є забезпечити більш ефективну охорону довкілля шляхом встановлення мінімальних вимог до визначення екологічних злочинів, а також заходів для попередження та боротьби з екологічною злочинністю та для більш ефективного застосування екологічного права ЄС.

Опис (Резюме)

Директива зобовʼязує держави криміналізувати певні правопорушення, перелік яких містить стаття 3 (пункти 2 та 3) та стаття 4.

В основі визначення правопорушень лежить поняття протиправності діяння, що передбачає порушення певних актів ЄС чи національних актів, що їх імплементують. Цим директива забезпечує тісний звʼязок із порушенням конкретних актів ЄС та їх положень.

Окрім того, директива містить вимоги щодо тяжкості певних злочинів (які можна вважати еквівалентом екоциду, тобто у випадку значної шкоди довкіллю). Такі тяжкі правопорушення вважаються “кваліфікованими правопорушеннями” і, відповідно, підлягають вимогам щодо жорстких санкцій за такі правопорушення (наприклад, максимальна санкція у 8 років позбавлення волі).

У порівнянні з попередньою редакцією директиви (2008/99/ЄС), у 2024 році було додано нові види правопорушень, зокрема:

  • незаконна переробка суден,
  • видобуток (забір) вод,
  • серйозні порушення законодавства ЄС у сфері хімічних речовин та ртуті,
  • розміщення на ринку чи експорт продукції з порушенням вимог регламенту про боротьбу зі знеслісненням.

Юридичні особи також повинні нести відповідальність як субʼєкти таких екологічних злочинів.

Дія цієї директиви на поширюється на Ірландію та Данію.

Додатки

Немає

Строки імплементації

2 роки

Корисні посилання

Офіційна сторінка Європейської Комісії про директиву про екологічні злочини:

https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/compliance-assurance/environmental-crime-directive_en

Інформація станом на 21.05.2024

Пов'язані документи

Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law