Регламент (ЄЕС) No 3254/91 про заборону використання в межах Співтовариства капканів та ввезення до Співтовариства шкурок та продукції, яку виготовлено з певних видів диких тварин, з тих країн, де лов таких тварин здійснюється із застосуванням капканів або методів вилову, які не відповідають стандартам гуманних методів вилову тварин

Повна назва

Council Regulation (EEC) No 3254/91 of 4 November 1991 prohibiting the use of leghold traps in the Community and the introduction into the Community of pelts and manufactured goods of certain wild animal species originating in countries which catch them by means of leghold traps or trapping methods which do not meet international humane trapping standards

Регламент Ради (ЄЕС) No 3254/91 від 4 листопада 1991 року про заборону використання в межах Співтовариства капканів та ввезення до Співтовариства шкурок та продукції, яку виготовлено з певних видів диких тварин, з тих країн, де лов таких тварин здійснюється із застосуванням капканів або методів вилову, які не відповідають стандартам гуманних методів вилову тварин

https://data.europa.eu/eli/reg/1991/3254

Коротка назва

Leghold Trap Regulation

Регламент про капкани

04.11.1991

Дата прийняття

Регламент

Тип документа

Мета

Метою регламенту можна вважати захист добробуту тварин через запровадження стандартів гуманного відлову тварин.

Опис (Резюме)

Регламент (ЄЕС) No 3254/91 забороняє використання капканів для будь-яких цілей. Він також забороняє імпорт шкурок та продукції, якщо вони добуті в інших країнах з використанням капканів чи з порушенням інших міжнародних вимог. На виконання цього регламенту Європейська Комісія прийняла рішення 97/602/ЄС, яким визначила перелік країн, які відповідають таким вимогам. Окрім того, окремим рішенням (регламентом) Європейської Комісії (ЄС) No 35/97 встановлено вимоги до сертифікації такої продукції (товарів).

Додатки

Регламент містить два додатки. Додаток І включає перелік видів, шкурки яких не можуть бути на ринку ЄС, якщо вони походять з країн, де відсутня ефективна заборона капканів і методи вилову відповідають міжнародним стандартам гуманних пасток. Додаток ІІ містить перелік товарів, на які також поширюється заборона ввезення, якщо вони містять шкурки видів, зазначених у Додатку І.

Основні імплементаційні акти

Регламент Комісії (ЄС) № 1771/94 від 19 липня 1994 року, яким встановлюються вимоги щодо ввезення в Співтовариство шкурок та товарів з певних видів диких тварин

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31994R1771&qid=1687278707126 

Регламент Комісії (ЄС) № 35/97 від 10 січня 1997 року про сертифікацію шкурок та товарів, що охоплюються сферою дії Регламенту Ради (ЄЕС) 3254/91

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31997R0035&qid=1687278707126

Рішення Ради від 22 липня 1997 року щодо переліку, про який йдеться у другому пукті статті 3(1) Регламенту (ЄЕС) №3254/91 та Регламенті Комісії (ЄС) №35/97 (97/602/ЄС)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01997D0602-20130701&qid=1687278707126 

Корисні посилання

Сторінка Європейської Комісії про Регламент про капкани:

https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/humane-trapping-standards_en

 

Інформація станом на 20.06.2023