Регламент (ЄС) № 2024/590 про речовини, що руйнують озоновий шар

Повна назва

Regulation (EU) 2024/590 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2024 on substances that deplete the ozone layer, and repealing Regulation (EC) No 1005/2009

Регламент (ЄС) 2024/590 Європейського Парламенту та Ради від 7 лютого 2024 року про речовини, що руйнують озоновий шар, та скасування Регламенту (ЄС) № 1005/2009

http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj

Коротка назва

Ozone Regulation
Регламент про озоноруйнівні речовини

07.02.2024

Дата прийняття

Регламент

Тип документа

Мета

Регламент встановлює правила щодо:

 • виробництва, імпорту, експорту, введення в обіг, зберігання та подальшого постачання озоноруйнівних речовин;
 • використання, відновлення, рекуперації, регенерації та знешкодження, надання інформації, пов’язаної з озоноруйнівними речовинами;
 • імпорту, експорту, введення в обіг, подальшого постачання та використання продукції та обладнання, що містять озоноруйнівні речовини або функціонують із застосуванням цих речовин.

Опис (Резюме)

Регламент застосовується до озоноруйнівних речовин, перелічених у Додатках I та II, та їх ізомерів, незалежно від того, чи містяться вони окремо або у складі сумішей, а також до товарів та обладнання та їхніх частин, які містять озоноруйнівні речовини або які функціонують із застосуванням цих речовин. Регламент зберігає запроваджену раніше систему поводження з озоноруйнівними речовинами та встановлює:

 • загальну заборону на виробництво, використання та торгівлю озоноруйнівними речовинами, а також товарами та обладнанням, що використовують озоноруйнівні речовини;
 • винятки для деяких видів використання, щодо яких відсутні альтернативи. Регламент визначає, що озоноруйнівні речовини можуть вироблятися, розміщуватися на ринку, а згодом постачатися або розповсюджуватися для використання в якості сировини, технологічних агентів або для основних лабораторних та аналітичних цілей, а також в інших випадках, визначених Регламентом. Європейській Комісії має регулярно оновлювати список озоноруйнівних речовин, використання яких як сировини буде заборонено.
  Регламент поширює вимогу щодо вилучення озоноруйнівних речовин для регенерації, переробки або знешкодження на такі сектори, як будівельні матеріали (зокрема, пінопласт), холодильне обладнання, обладнання для кондиціонування повітря та теплові насоси, обладнання, що містить розчинники, системи пожежогасіння та вогнегасники, а також інше обладнання, якщо це технічно та економічно буде можливим. У Регламенті модернізовано систему ліцензування та реєстрації, скасовано застарілі вимоги (наприклад, щодо системи розподілу квот на імпорт, щодо реєстрації озоноруйнівних речовин для лабораторного та аналітичного використання, відповідного ліцензування). Регламент визначає процедури моніторингу, звітування та перевірки даних, вимоги щодо проведення перевірок із його дотримання та застосування державами-членами штрафів за його порушення. Регламент набув чинності з 11.03.2024, для окремих його положень встановлені інші періоди. Наприклад, Додаток VII щодо надання підприємствами визначеної інформації для цілей реєстрації в системі ліцензування застосовуватиметься з 3 березня 2025 року. Регламент скасовує Регламент (ЄС) № 1005/2009, разом з тим ст. 18 щодо ліцензування імпорту та експорту продовжує застосовуватися до 2 березня 2025 року.

Додатки

Регламент містить Додатки I-VIII, в яких визначено:

 • перелік озоноруйнівних речовин, до яких застосовується Регламент (Додаток I);
 • перелік озоноруйнівних речовин, зазначених у пункті (а) статті 2, які не контролюються згідно з Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар (Додаток II);
 • технологічні агенти згідно зі ст. 7 (Додаток III);
 • умови для розміщення на ринку та подальшого постачання або забезпечення озоноруйнівними речовинами для основних лабораторних та аналітичних цілей, зазначених у статті 8(6) (Додаток IV);
 • вимоги до випадків критичного використання галонів, відповідно до статті 9(1) (Додаток V);
 • вимоги щодо звітності підприємств відповідно до статті 24 (Додаток VI);
 • вимоги до інформації, яку підприємства повинні надавати Європейській Комісії для цілей реєстрації в системі ліцензування (Додаток VII);
 • кореляційну таблицю (Додаток VIII).

Основні імплементаційні акти

У звʼязку з ухваленням Регламенту (2024) здійснюється перегляд імплементаційних актів. На час перегляду залишаються чинними:

Регламент Комісії (ЄС) № 537/2011 від 1 червня 2011 року про механізм розподілу кількості контрольованих речовин, дозволених для лабораторного та аналітичного використання в Союзі відповідно до Регламенту (ЄС) № 1005/2009 Європейського Парламенту та Ради про речовини, що руйнують озоновий шар

http://data.europa.eu/eli/reg/2011/537/oj

 

Регламент Комісії (ЄС) № 291/2011 від 24 березня 2011 року про основні види використання контрольованих речовин, крім гідрохлорфторвуглеців, для лабораторних та аналітичних цілей в Союзі відповідно до Регламенту (ЄС) № 1005/2009 Європейського Парламенту та Ради про речовини, що руйнують озоновий шар

http://data.europa.eu/eli/reg/2011/291/oj

 

Рішення Комісії від 18 червня 2010 року про використання контрольованих речовин як технологічних агентів згідно зі статтею 8(4) Регламенту (ЄС) № 1005/2009 Європейського Парламенту і Ради (нотифіковано згідно з документом C(2010) 3847) (2010/372/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/2010/372/oj

 

Повідомлення для підприємств, які мають намір імпортувати або експортувати контрольовані речовини, що руйнують озоновий шар, до або з Європейського Союзу у 2024 році, та для підприємств, які мають намір виробляти або імпортувати ці речовини для основних лабораторних й аналітичних цілей у 2024 році

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023XC0227%2804%29&qid=1681965724939

[Європейська Комісія ухвалює такі повідомлення на щорічній основі]

Корисні посилання

Protecting the ozone layer. European Commission

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/protecting-ozone-layer_en

 

Ozone Secretariat. UN Environmental Programme

https://ozone.unep.org/

Інформація станом на 09.05.2024

Пов'язані документи

Regulation (EC) № 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer (recast)