Регламент (ЄС) № 649/2012 про експорт та імпорт небезпечних хімічних речовин

Повна назва

Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals (recast)

Регламент (ЄС) № 649/2012 Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 року про експорт та імпорт небезпечних хімічних речовин (нова редакція)

http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj

Коротка назва

Prior Informed Consent Regulation

Регламент про попередню обґрунтовану згоду

04.07.2012

Дата прийняття

Регламент

Тип документа

Мета

Метою Регламенту є:

– імплементація Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі (1998);

– сприяння спільній відповідальності та зусиллям у міжнародному перевезенні небезпечних хімічних речовин з метою захисту здоровʼя людей та довкілля від потенційної шкоди;

– сприяння екологічно безпечному використанню небезпечних хімічних речовин. 

Опис (Резюме)

Сфера дії Регламенту охоплює:

– небезпечні хімічні речовини, включені до списку Роттердамської конвенції;

– хімічні речовини, які заборонені або суворо обмежені в ЄС;

– хімічні речовини, які експортуються, зокрема щодо їхньої класифікації, маркування та пакування.

Регламент визначає хімічні речовини, що не підпадають під його дію (наприклад, наркотичні засоби та психотропні речовини, радіоактивні матеріали).

Регламент прийнятий на виконання Роттердамської конвенції та реалізує її механізми щодо процедури попередньої обґрунтованої згоди та обміну інформацією. Процедура попередньої обґрунтованої згоди передбачає, що субʼєкти, які мають намір експортувати хімічні речовини до країн, що не входять до ЄС, повинні повідомити про свій намір експортувати такі речовини та отримати підтвердження відповідною країною дозволу на імпорт речовин з ЄС. Перелік хімічних речовин встановлено у Додатку I. Він є ширшим від переліку хімічних речовин, передбачених Роттердамською конвенцією. Згідно з Регламентом повідомлення та одержання відповідної згоди стосується усіх держав, незалежно від того, чи є вони стороною Роттердамської конвенції. Рішення про імпорт приймаються на рівні ЄС і повідомляються Секретаріату Конвенції.

Згідно з механізмом обміну інформацією, кожна сторона повинна повідомляти Секретаріат Конвенції про заборону хімічної речовини та повідомляти сторони-імпортери у випадку експорту хімічних речовин. Кожні два роки Європейське агентство хімічних речовин складає короткий виклад наданої інформації та розміщує його на своєму веб-сайті. Усі хімічні речовини, призначені для експорту, повинні бути промарковані та упаковані, а також супроводжуватися основною інформацією про безпеку в паспорті безпеки. Європейська Комісія, за підтримки Європейського агентства хімічних речовин, та держави-члени сприяють наданню наукової, технічної, економічної та правової інформації стосовно хімічних речовин, на які поширюється дія Регламенту, зокрема токсикологічну, екотоксикологічну інформацію та інформацію про безпеку. 

Кожна держава-член ЄС повинна призначити уповноважений національний орган, відповідальний за виконання Регламенту. Регламент набув чинності 16 серпня 2012 року та застосовується з 1 березня 2014 року.

Додатки

Регламент містить низку додатків, які серед іншого встановлюють:

– перелік хімічних речовин, що підлягають процедурі повідомлення про експорт (частина 1 Додатку I), хімічних речовин, щодо яких здійснюється повідомлення за процедурою попередньої обґрунтованої згоди та які не передбачені Роттердамською конвенцією (частина 2 Додатку I), перелік хімічних речовин, що є предметом процедури попередньої обґрунтованої згоди та передбачені Роттердамською конвенцією (частина 3 Додатку I);

– вимоги до інформації, що надається згідно із процедурою повідомлення про експорт (Додаток II);

– вимоги до інформації, що надається Європейській Комісії уповноваженими національними органами держав-членів (Додаток III);

– вимоги до інформації, що повідомляється Секретаріату Роттердамської конвенції про заборонені чи суворо обмежені хімічні речовині (Додаток IV);

– хімічні речовини та вироби, що підлягають забороні на експорт (Додаток V).

Основні імплементаційні акти

Імплементаційне рішення Комісії від 2 червня 2023 року, що встановлює остаточну відповідь щодо імпорту від імені Союзу щодо майбутнього імпорту певних хімічних речовин відповідно до Регламенту (ЄС) № 649/2012 Європейського Парламенту та Ради (2023/C 198/07)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023D0606%2801%29&qid=1689586227129

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2020/2182 від 18 грудня 2020 року, яке встановлює остаточну відповідь щодо імпорту від імені Союзу щодо майбутнього імпорту певних хімічних речовин відповідно до Регламенту (ЄС) № 649/2012 Європейського Парламенту та Ради та про внесення змін до Імплементаційного рішення Комісії від 15 травня 2014 року про ухвалення рішень Союзу щодо імпорту певних хімічних речовин відповідно до цього Регламенту (повідомлено за документом C(2020) 8977)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2182/oj 

Імплементаційні рішення Європейської Комісії щодо згоди щодо майбутнього імпорту певних хімічних речовин знаходяться за посиланням https://eur-lex.europa.eu/search.html?SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&lang=en&type=advanced&DB_IMPLEMENTING=32012R0649&qid=1689586227129

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2016/1115 від 7 липня 2016 року, що встановлює форму для подання Європейським агентством хімічних речовин інформації щодо функціонування процедур відповідно до Регламенту (ЄС) № 649/2012 Європейського Парламенту та Ради щодо експорту та імпорту небезпечних хімічних речовин (оприлюднено під номером C(2016) 4141)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1115/oj 

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2016/770 від 14 квітня 2016 року, що встановлює загальний формат для подання інформації щодо функціонування процедур відповідно до Регламенту (ЄС) № 649/2012 Європейського Парламенту та Ради щодо експорту та імпорту небезпечних хімічних речовин (оприлюднено під номером C(2016) 2068)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/770/oj 

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2022/643 від 10 лютого 2022 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 649/2012 Європейського Парламенту та Ради щодо переліку пестицидів, промислових хімічних речовин, стійких органічних забруднювачів і ртуті та оновлення митних кодів

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/643/oj 

Керівні документи

Для кожної хімічної речовини, включеної до Додатку III Конвенції і яка підлягає процедурі попередньої обґрунтованої згоди, готується Документ зі сприяння прийняттю рішення (Decision Guidance Document (DGD)). З переліком таких документів можна ознайомитися за посиланням https://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/DecisionGuidanceDocuments 

Корисні посилання

Export and import of hazardous chemicals. International agreements // European Commission

https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/international-agreements_en 

Understanding PIC // European Chemical Agency (ECHA)

https://echa.europa.eu/en/regulations/prior-informed-consent/understanding-pic 

Rotterdam Convention // UN Environment Programme

https://www.pic.int/TheConvention/Overview/Howitworks/tabid/1046/language/en-US/Default.aspx 

Інформація станом на 18.07.2023