Регламент (ЄС) 2023/956 Європейського Парламенту та Ради від 10 травня 2023 року про встановлення механізму вуглецевого коригування імпорту

Повна назва

Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a carbon border adjustment mechanism

Регламент (ЄС) 2023/956 Європейського Парламенту та Ради від 10 травня 2023 року про встановлення механізму вуглецевого коригування імпорту

https://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj

Коротка назва

CBAM Regulation

Регламент про СВАМ

10.05.2023

Дата прийняття

Регламент

Тип документа

Мета

Механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM) – новий інструмент ЄС, метою якого є запобігання ризику витоку вуглецю та заохочення чистішого промислового виробництва в країнах, що не входять до ЄС. СВАМ вирівнює ціноутворення за викиди парникових газів під час виробництва вуглецевоємних товарів, які імпортуються до ЄС.

Опис (Резюме)

Сфера застосування СВАМ обумовлена:

  1. товарами, щодо яких застосовується СВАМ. Товари охоплюються секторами, які мають високий рівень витоку вуглецю та викиди вуглецю: цемент, електроенергія, хімічні добрива, чавун та сталь, алюміній, водень. Перелік товарів передбачений Додатком I Регламенту, який визначає товари, їхні коди Комбінованої номенклатури (CN) та повʼязані з ними парникові гази;
  2. державами, щодо яких застосовується СВАМ. СВАМ застосовується до країн, які не є державами-членами ЄС. Регламент також передбачає випадки, за наявності яких треті держави виключаються зі сфери його дії (наприклад, країни, які беруть участь у СТВ ЄС або мають систему торгівлі викидами, пов’язану з ЄС). Перелік третіх країн визначений у Додатку III Регламенту. Європейська Комісія повноважна включати та виключати держави до Додатку III.

СВАМ визначає зобовʼязання щодо імпорту вуглецевоємних товарів, серед яких основними є:

  • одержання статусу уповноваженого декларанта CBAM. Починаючи з 31 грудня 2024 року, лише уповноваженій декларант матиме право вводити імпортні товари на ринок ЄС. Європейська Комісія повинна створити електронний Реєстр СВАМ, через який подається заявка на одержання цього статусу, саму ж реєстрацію здійснюватиме компетентний орган держави-члена ЄС. Окрім того, в реєстрі створюється обліковий запис з інформацією про кожного уповноваженого декларанта CBAM;
  • подання Декларації CBAM. Декларації повинні містити інформацію про: (а) загальну кількість кожного виду імпортованих товарів, (б) загальний обсяг викидів вбудованих парникових газів, (в) загальну кількість сертифікатів CBAM, що підлягають поверненню, (г) копії звітів про верифікацію, виданих акредитованими верифікаторами. Декларації вперше мають бути подані у 2027 році (за 2026 рік) і в подальшому щорічно до 31 травня за попередній рік. Декларації подаються через Реєстр СВАМ;
  • купівля необхідної кількості сертифікатів СВАМ. Сертифікат СВАМ відповідає одній тонні CO2e вбудованих викидів (embedded emissions) парникових газів в імпортованих товарах. Вбудовані викиди складаються із прямих викидів (викидів парникових газів, що вивільняються під час виробництва товарів) та непрямих викидів (викидів парникових газів від виробництва електроенергії, яка споживається під час виробничих процесів). Викиди розраховуються відповідно до методів, передбачених Додатком IV Регламенту, та додатково будуть уточнені імплементаційними актами Європейської Комісії. Ціна сертифікату визначатиметься середньотижневою аукціонною вартістю квот на викиди парникових газів у рамках СТВ ЄС. Фактично сертифікати CBAM покривають різницю між ціною вуглецю в країні виробництва та ціною в ЄС. Якщо вуглецева ціна вже була сплачена під час виробництва імпортованого товару, відповідна сума вираховується з остаточного розрахунку. До 31 травня кожного року та вперше у 2027 році (для 2026 року) уповноважений декларант CBAM повинен здати через Реєстр CBAM кількість сертифікатів CBAM, що відповідає вбудованим викидам. Кількість сертифікатів CBAM на його рахунку в Реєстрі CBAM наприкінці кожного кварталу щонайменше повинна становити 80% вбудованих викидів. Регламент також встановлює процедуру викупу та анулювання сертифікатів СВАМ.

Регламент передбачає поступове впровадження СВАМу. Для цього встановлюється перехідний період (з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня 2025 року), протягом якого зобов’язання імпортера обмежуються лише звітуванням про: загальну кількість імпортованого товару, фактичний загальний обсяг вбудованих викидів, загальний обсяг непрямих викидів, розрахований відповідно до імплементаційного акту (який Європейська Комісія ще має прийняти), а також ціну вуглецю, що підлягає сплаті в країні походження за вбудовані викиди, з урахуванням будь-якої знижки чи компенсації. Така звітність є щоквартальною. Із 31 грудня 2024 року повинні запрацювати положення Регламенту, якими запроваджується створення та функціонування електронного Реєстру СВАМ. Повне впровадження Регламенту відбудеться з 1 січня 2026 року.

Додатки

Регламент містить низку додатків, якими визначено:

– Перелік товарів і парникових газів (Додаток І), які охоплюються Регламентом, та Перелік товарів, для яких враховуватимуться лише прямі викиди парникових газів, (Додаток II);

– треті країни та території, виведені зі сфери дії Регламенту, (Додаток III);

– методи розрахунку вбудованих викидів (Додаток IV) та вимоги до бухгалтерського обліку інформації, що використовується для розрахунку вбудованих викидів (Додаток V);

– принципи верифікації та зміст звітів про верифікацію вбудованих викидів (Додаток VI).

Корисні посилання

Carbon Border Adjustment Mechanism // European Commission

https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en 

Інформація станом на 29.05.2023