Регламент (ЄС) No 1221/2009 про добровільну участь організацій у схемі еко-менеджменту та аудиту (EMAS) Співтовариства

Повна назва

Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC (consolidated text)

Регламент (ЄС) No 1221/2009 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року про добровільну участь організацій у схемі еко-менеджменту та аудиту (EMAS) Співтовариства, та про скасування Регламенту (ЄС) No 761/2001 та Рішення Комісії 2001/681/ЄС та 2006/193/ЄС  (консолідована версія)

http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221

Коротка назва

EMAS Regulation

Регламент EMAS

25.11.2009

Дата прийняття

Регламент

Тип документа

Мета

Регламент заснував  єдину добровільну систему екологічного менеджменту та аудиту (EMAS), у якій можуть брати участь організації як з ЄС, так і за межами ЄС. Метою EMAS є сприяти постійному покращенню екологічних показників діяльності організацій шляхом розробки та впровадження систем екологічного менеджменту у них, обʼєктивної періодичної оцінки таких систем, надання інформацїі про їх екологічні показники діяльності, відкритого діалогу з громадськістю та іншими зацікавленими сторонами, активного залучення працівників та належного навчання.

Опис (Резюме)

Регламент (ЄС) No 1221/2009 про добровільну участь організацій у схемі еко-менеджменту та аудиту (EMAS) Співтовариства, як це випливає з його назви, пропонує єдину добровільну систему екологічного менеджменту та аудиту в ЄС для всіх типів установ та організацій, які хочуть оцінювати, звітуватись та покращувати свої екологічні показники діяльності. Відповідні процедури та звіти мають затверджуватись акредитованими організаціями. Це, зокрема, дозволяє таким субʼєктам користуватись логотипом схема EMAS.

Для участі в EMAS відповідні організації (підприємства, установи тощо) повинні зареєструватись в уповноваженому національному органі. Щоб зареєструватись, організація має виконати низку обовʼязкових заходів, зокрема: провести оцінку екологічних показників своєї діяльності, на її основі розробити та впровадити систему екологічного менеджменту, провести внутрішній екологічний аудит, підготувати екологічну заяву. Ці та інші елементи системи екологічного менеджменту повинні проходити періодичну (не рідше раз на рік) верифікацію незалежними акредитованими організаціями («верифікаторами»). Якщо компанія має кілька філій («майданчиків»), вона також може зареєструвати одну або більше таких філій.

Станом на лютий 2022 року в EMAS зареєстровано понад 4 тис. організацій та майже 13 тис. їх філій. Наразі в реєстрі EMAS немає українських компаній чи організацій.

Додатки

Регламент має вісім додатків. Додаток І містить вимоги до екологічної оцінки, яка проводиться організацією для цілей реєстрації. Додаток ІІ – вимоги до системи екологічного управління в організації. Додаток ІІІ – вимоги до внутрішнього екологічного аудиту. Додаток IV визначає вимоги до екологічного звітування. Додаток V затверджує логотип EMAS 23-ма мовами. Додаток VI включає вимоги до аплікаційної форми для цілей реєстрації у EMAS. Додаток VII містить форму декларації верифікатора. Додаток VIII має техніко-юридичний характер.

Основні імплементаційні акти

Для реалізації цього регламенту було прийнято багато імплементаційних рішень, які затвердили секторальні референтні документи (SRD) щодо еко-менеджменту та аудиту для окремих секторів (роздрібна торгівля, туризм, виробництво товарів харчування та напоїв тощо)

https://green-business.ec.europa.eu/eco-management-and-audit-scheme/emas-resources/emas-publications/emas-sectoral-reference-documents_en 

Корисні посилання

Сторінка Європейської Комісії про EMAS:

https://green-business.ec.europa.eu/eco-management-and-audit-scheme_en 

Реєстр EMAS:

https://webgate.ec.europa.eu/emas2/public/registration/list 

Інформація станом на 10.07.2023