Регламент (ЄС) No 338/97 про захист видів дикої флори та фауни шляхом регулювання торгівлі ними

Повна назва

Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (consolidated text)

Регламент Ради (ЄС) No 338/97 від 9 грудня 1996 року про захист видів дикої флори та фауни шляхом регулювання торгівлі ними (консолідована версія)

https://data.europa.eu/eli/reg/1997/338

09.12.1996

Дата прийняття

Регламент

Тип документа

Мета

Метою регламенту є охорона видів дикої флори та фауни, гарантування їх збереження шляхом регулювання торгівлею ними. 

Регламент прийнятий для встановлення єдиних в ЄС вимог у сфері виконання положень Конвенції CITES про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Опис (Резюме)

Цей регламент є основним з трьох так званих «регламентів про торгівлю дикими видами» (див.нижче «Основні імплементаційні акти»). Він регулює експорт, ре-експорт та імпорт видів, що перебувають під загрозою зникнення та їх «зразками» (зокрема живі, мертві та частини особин таких видів). Імпорт зразків більшості видів вимагає дозволу (або повідомлення) на імпорт держави-члена ЄС та дозволу (або сертифікату про ре-експорт) країни походження. В залежності від того, в якому з чотирьох додатків зазначений відповідний вид, вимоги до переліку документів та їх отримання різні (найбільш суворі для Додатку А). Деякі з додатків містять види, які не включені до жодного додатку Конвенції CITES, що передбачено самою конвенцією.

Експорт (ре-експорт) зразків видів, наведених в Додатках А-С також потребує дозволу (сертифікату) і може відбуватись лише за певних умов (наприклад, наявність дозволу на імпорт третьої країни для видів з Додатку А).

Окрім експорту-імпорту, регламент також регулює використання та перевезення окремих видів в межах ЄС. Зокрема, забороняється продаж, купівля, публічний показ з комерційною метою видів з Додатку А. Види, зазначені в додатках В та С можна купувати/продавати лише за певних умов.

Додатки

Один додаток, розділений на додатки А, B, C та D. Всі додатки містять переліки видів, торгівля якими має відповідні режими. Окрім того, додаток C містить назви країн у зв’язку з видами, включеними до нього.

Основні імплементаційні акти

Імплементуючий регламент (ЄС) No 865/2006 про детальні правила щодо імплементації Регламенту (ЄС) No 338/97

http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865 

Імплементуючий регламент (ЄС) 792/2012 про вимоги до оформлення дозволів, сертифікатів та іншої документації, що вимагається Регламентом (ЄС) No 338/97

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792 

Керівні документи

Guidance document on the export, re-export and intra-EU trade of captive born and bred live tigers and their parts and derivatives

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2023_135_R_0001&qid=1681804099614

Guidance document on live animals bred in captivity under the EU Wildlife Trade Regulations

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0811%2801%29&qid=1661181823099 

Revised Guidance document on EU regime governing intra-EU trade and re-export of ivory

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC1230%2803%29&qid=1642098277757 

Revised EU Guidance on Ivory trade – Questions and Answers on musical instruments

https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/6ba455cc-c801-4df5-b385-97586c615ae8/details?download=true 

Guidance on Worked Specimens under the EU Wildlife Trade Regulations

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.154.01.0015.01.ENG&toc=OJ:C:2017:154:TOC 

Guidance document on the verification of legality in timber trade

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.376.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:376:TOC 

Guidance document on the Proof of legal acquisition for live animals of Annex B species and necessary documentary evidence

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1553248802870&uri=CELEX:52019XC0321(01) 

Guidance document on the export, re-export, import and intra-Union trade of rhinoceros horns (2019)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1573810877916&uri=CELEX:52019XC1114(01) 

Корисні посилання

Сторінка Європейської Комісії про торгівлю дикими видами:

https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/wildlife-trade_en 

Reference Guide. A practical tool to support implementation of the Wildlife Trade Regulationsof the European Union

https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/007dddf2-dca9-4c1b-be1c-95e43d67ba8a/details?download=true 

База даних CITES щодо торгівлі видами:

https://trade.cites.org/ 

Інформація станом на 22.06.2023

Пов'язані документи

Council Regulation (EEC) No 348/81 of 20 January 1981 on common rules for imports of whales or other cetacean products (consolidated text)
Council Directive of 28 March 1983 concerning the importation into Member States of skins of certain seal pups and products derived therefrom (83/129/EEC) (consolidated text)
Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products (consolidated text)