Регламент (ЄС) No 2173/2005 про встановлення системи ліцензування FLEGT для імпорту деревини у ЄС, так званий регламент FLEGT

Повна назва

Сouncil Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community (consolidated text)

Регламент Ради (ЄС) No 2173/2005 від 20 грудня 2005 року про встановлення системи ліцензування FLEGT для імпорту деревини у Європейське Співтовариство (консолідована версія)

http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj

Коротка назва

FLEGT Regulation

Регламент FLEGT

20.12.2005

Дата прийняття

Регламент

Тип документа

Мета

Метою регламенту можна вважати встановлення механізму, який забезпечує законність походження деревини, що імпортується в ЄС.

Опис (Резюме)

Регламент FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, укр.: застосування лісового законодавства, врядування та торгівля) доповнює Регламент (ЄС) No 995/2010 особливим механізмом: добровільними угодами про партнерство. Такі угоди є двосторонніми договорами ЄС з іншими країнами, в рамках яких країни, що бажають експортувати певні види деревини та продукції (додатки ІІ та ІІІ) до ЄС, запроваджують спеціальну систему верифікації того, що така деревина була добута у законний спосіб і пройшла відповідне ліцензування. Законність походження деревини підтверджується відповідними ліцензіями FLEGT, що видаються в країні походження. Імпорт деревини з партнерських країн без ліцензії забороняється.

Наразі ЄС підписав такі угоди з сімома країнами, проте Індонезія є першою та єдиною країною, що вже почала видачу таких ліцензій і може користуватись механізмом, запровадженим цим регламентом. Для цих цілей були внесені зміни у Додатки І та ІІІ регламенту.

Додатки

Регламент містить три додатки. Додаток І включає перелік «партнерських країн» та їх органів ліцензування (наразі – лише Індонезія). Додаток ІІ містить перелік товарів, які застосовуються для імпорту з будь-яких партнерських країн, а Додаток ІІІ – перелік товарів та країн, імпорт з яких дозволяється (наразі лише для Індонезії).

Основні імплементаційні акти

Регламент Комісії (ЄС) №1024/2008 від 17 жовтня 2008 року про встановлення детальних заходів з імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 2173/2005 про встановлення системи ліцензування FLEGT для імпорту деревини у Європейське Співтовариство

http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1024

Корисні посилання

Сторінка Європейської Комісії про незаконні рубки:

https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/illegal-logging_en 

Сторінка про добровільні партнерські угоди:

https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/cooperation-partners_en#forest-partnerships 

Інформація станом на 27.06.2023

Пов'язані документи

Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market  (consolidated text)