Директива 2013/51/Євратом про встановлення вимог до захисту здоров’я населення щодо радіоактивних речовин у воді, призначеній для споживання людиною

Повна назва

Council Directive 2013/51/Euratom of 22 October 2013 laying down requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive substances in water intended for human consumption

Директива Ради 2013/51/Євратом від 22 жовтня 2013 року про встановлення вимог до захисту здоров’я населення щодо радіоактивних речовин у воді, призначеній для споживання людиною

http://data.europa.eu/eli/dir/2013/51

22.10.2013

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Метою директиви можна вважати захист здоров’я населення від забруднення питної води радіоактивними речовинами.

Опис (Резюме)

Директива встановлює параметричні значення, частоту та методи моніторингу вмісту радіоактивних речовин у питній воді. Як і Директива про питну воду, ця директива користується поняттям «води, що призначена для споживання людиною», яке включає як воду, призначену для безпосереднього споживання (пиття, приготування їжі), так і воду, що використовується у харчовій промисловості.

 Директива встановлює так звані «параметричні значення» вмісту радіоактивних речовин у питній воді. Ці величини не є граничними концентраціями: їх перевищення вимагає від держави проведення оцінки ризику для здоров’я населення та, за необхідності, вжиття заходів для покращення якості питної води. З цією метою держави повинні забезпечити моніторинг вмісту радіоактивних речовин. Параметричні значення встановлені для трьох показників: вміст тритію, радону та індикативної дози. «Індикативна доза» означає очікувану ефективну дозу, сформовану надходженням всередину протягом одного року всіх радіонуклідів, присутність яких була виявлена у воді, призначеній для споживання людиною, природного та штучного походження, але за винятком тритію, калію-40, радону і короткоживучих продуктів розпаду радону.

Додатки

Директива містить три додатки. Додаток І включає параметричні значення вмісту тритію, радону та для індикативної дози. Додаток ІІ – вимоги до моніторингу радіоактивних речовин. Додаток ІІІ – вимоги щодо моніторингу та визначення індикативної дози.

Інформація станом на 29.05.2023

Пов'язані документи

Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast)