Директива 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод

Повна назва

Council Directive of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment (91/271/EEC) (consolidated text)

Директива Ради від 21 травня 1991 року про очистку міських стічних вод (91/271/ ЄЕС) (консолідована версія)

http://data.europa.eu/eli/dir/1991/271/oj

Коротка назва

Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD)

Директива про очистку міських стічних вод

21.05.1991

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Метою директиви є захист довкілля від негативного впливу скидання міських та деяких промислових стічних вод.

Опис (Резюме)

Директива встановлює вимоги до збору, очистки та скидання міських стічних вод, а також стічних вод від окремих видів господарської діяльності:

  • агломерації чисельністю понад 2000 осіб повинні мати системи збору та очистки стічних вод;
  • усі скиди стічних вод мають підлягати вторинній очистці;
  • встановлення вимог (дозволів) на скиди усіх міських стічних вод, стічних вод харчових підприємств та стічних вод промислових підприємств до міських каналізаційних систем;
  • моніторинг роботи очисних споруд та вод, куди здійснюються скиди;
  • контроль над видаленням та повторним використанням мулових осадів, а також над повторним використанням очищених стічних вод.

Ці вимоги мають різні часові рамки виконання (у середньому 10-15 років), в залежності від розміру агломерації та районів, де скидаються стічні води. Для так званих «вразливих районів» діють більш жорсткі вимоги до якості очищення стічних вод та коротші часові рамки імплементації. 

Додатки

Директива містить три додатки. Додаток І включає вимоги до систем збору стічних вод, скидів з очисних споруд, вимоги до вторинної очистки тощо. Додаток ІІ містить критерії для визначення вразливих і менш вразливих районів. Додаток ІІІ визначає перелік видів господарської діяльності, прямі скиди стічних вод яких (оминаючи централізовані міські системи) мають підлягати регулюванню чи прямим дозволам.

Основні імплементаційні акти

Commission Implementing Decision 2014/431/EU of 26 June 2014 concerning formats for reporting on the national programmes for the implementation of Council Directive 91/271/EEC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1405007191767&uri=CELEX:32014D0431 

Commission Implementing Decision 2014/431/EEC excel templates (EIONET)

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 

Керівні документи

Commission Recommendation (EU) 2021/472 of 17 March 2021 on a common approach to establish a systematic surveillance of SARS-CoV-2 and its variants in wastewaters in the EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021H0472&qid=1616408530133 

Корисні посилання

Сторінка Європейської Комісії про Директиву про очистку міських стічних вод:

https://environment.ec.europa.eu/topics/water/urban-wastewater_en 

Матеріали, пов’язані із впровадженням директиви в ЄС:

https://circabc.europa.eu/ui/group/1c566741-ee2f-41e7-a915-7bd88bae7c03/library/cfc7e49b-1487-4523-a0c7-e1f914d84ce0 

Пропозиція Комісії про перегляд директиви (2022):

https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-revised-urban-wastewater-treatment-directive_en

Інформація станом на 23.05.2023