Директива 94/62/ЄС про пакування та відходи пакування

Повна назва

European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste

Директива Європейського Парламенту та Ради 94/62/ЄС від 20 грудня 1994 року про пакування та відходи пакування

http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/oj

Коротка назва

Packaging Directive

Директива про пакування

20.12.1994

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Метою Директиви є гармонізація національних інструментів управління у сфері пакування та відходів пакування для запобігання, з одного боку, будь-якому їх впливу на довкілля або зменшення такого впливу, та, з іншого боку, забезпечення функціонування внутрішнього ринку і недопущення перешкод для торгівлі та спотворення й обмеження конкуренції в межах ЄС.

Опис (Резюме)

Сфера застосування Директиви охоплює все паковання, введене в обіг на ринку ЄС, та всі відходи пакування, що їх використовують чи випускають на промислових підприємствах, у комерційних структурах, установах, магазинах, сфері послуг, домогосподарствах або на будь-якому іншому рівні, незалежно від матеріалу, що використовується.

Директива визначає правила, які стосуються як дизайну паковання, так і управління відходами паковання. Вона встановлює положення щодо першочергового пріоритету  – запобігання утворенню відходів паковання, а також додаткових фундаментальних принципів, таких як: повторне використання паковання, рециклінг та інші форми відновлення відходів паковання.

Держави-члени зобовʼязані запровадити заходи запобігання утворенню відходів паковання. Превентивні заходи можуть складатися з національних програм, стимулів – через схеми розширеної відповідальності виробника – до мінімізації впливу паковання на довкілля. Держави-члени можуть впроваджувати економічні інструменти та національні цільові показники скорочення споживання, стосовно будь-яких видів пластикових пакетів для покупок, незалежно від товщини їх стінок. Щодо скорочення споживання тонких пластикових пакетів держави-члени ухвалюють інструменти, які гарантують, що:

– річний рівень споживання не перевищуватиме 90 тонких пластикових пакетів для покупок на людину до 31 грудня 2019 року та 40 тонких пластикових пакетів для покупок на людину до 31 грудня 2025 року;

та/або

– до 31 грудня 2018 року, буде припинено безкоштовне надання тонких пластикових пакетів для покупок у пункті продажу товарів чи продуктів. З 27 травня 2018 року держави-члени звітують про щорічне споживання тонких пластикових пакетів для покупок.

Держави-члени вживають заходів стосовно стимулювання збільшення частки пакування багаторазового використання та систем повторного використання паковання в екологічно безпечний спосіб. Серед яких: використання депозитних систем повернення паковання; встановлення якісних або кількісних цільових показників; використання економічних стимулів; встановлення мінімального відсотка пакування багаторазового використання, що вводиться в обіг щороку, для кожного потоку паковання.

Директива встановлює загальні цільові показники відновлення, рециклінгу відходів паковання та показники для відходів паковання, виготовленого з конкретних видів матеріалів. Зокрема, щодо загальних показників:

– відновлення відходів – має становити мінімум 50% до максимум 65% за масою відходів (не пізніше 30 червня 2001 року) та мінімум 60% (не пізніше 31 грудня 2008 року);

– рециклінгу відходів – не пізніше 31 грудня 2008 року має становити мінімум 55% до максимум 80%. З 31 грудня 2025 року такий показник має становити мінімум 65%, а з 31 грудня 2030 року – мінімум 70%.

Держава-член може відкласти кінцеві терміни досягнення цільових показників на строк до п’яти років за умови дотримання чітких вимог, серед яких повідомлення Європейської Комісії про свої наміри та подання плану імплементації (може бути обʼєднаний із планом імплементації, що подається на виконання Рамкової директиви про відходи).

Держави-члени гарантують створення систем, які забезпечують повернення, збирання та відновлення відходів паковання. До 31 грудня 2024 року повинні бути встановлені схеми розширеної відповідальності виробника стосовно всього паковання.

Директива визначає загальні вимоги до маркування, ідентифікації, стандартизації та відповідності пакування та його відходів, а також створення баз даних про пакування та його відходи, інформування та звітування Європейській Комісії, надання визначеної інформації користувачам/споживачам пакування.

Додатки

Директива містить низку додатків, які визначають:

– ілюстративні приклади до критеріїв поняття «паковання», визначених ст. 3(1) (Додаток I);

– суттєві вимоги до складу та природи паковання, що робить його придатним для повторного використання та відновлення, зокрема рециклінгу (Додаток II);

– дані, що мають бути включені державами-членами в їхні бази даних щодо пакування та відходів паковання (Додаток III);

– вимоги до змісту плану імплементації, що має бути поданий державою-членом у разі її наміру відкласти кінцевий термін досягнення цільових показників із відновлення та рециклінгу (згідно з пунктом (d) статті 6(1а)) (Додаток IV).

Основні імплементаційні акти

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2018/896 від 19 червня 2018 року, що встановлює методологію розрахунку річного споживання легких поліетиленових пакетів для транспортування та вносить зміни до Рішення 2005/270/ЄС (оприлюднено під номером C(2018) 3736)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/896/oj

Рішення Комісії від 24 березня 2009 року, що встановлює умови для відступу для пластикових ящиків та пластикових піддонів щодо рівнів концентрації важких металів, встановлених у Директиві 94/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради про пакування та відходи пакування (оприлюднено під номером C(2009)1959) (2009/292/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/2009/292/oj

Рішення Комісії від 22 березня 2005 року про встановлення форматів, що стосуються системи баз даних відповідно до Директиви 94/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради про пакування та відходи пакування (оприлюднено під номером C(2005) 854) (2005/270/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/2005/270/oj

Рішення Комісії від 28 червня 2001 року щодо публікації посилань на стандарти EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 та EN 13432:2000 в Офіційному віснику Європейських Співтовариств у зв’язку з Директивою 94/62/ЄС про пакування та відходи пакування (нотифіковано під номером C(2001)1681) (2001/524/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/2001/524/oj

Рішення Комісії від 19 лютого 2001 року, що встановлює умови для відступу для скляного паковання щодо рівнів концентрації важких металів, встановлених у Директиві 94/62/ЄС про пакування та відходи пакування (нотифіковано під номером C(2001)398) (2001/171/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/2001/171/oj

Рішення Комісії від 27 травня 1997 року щодо анкет для звітів держав-членів про імплементацію деяких директив у секторі відходів (імплементація Директиви Ради 91/692/ЄЕС) (97/622/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/1997/622/oj

Рішення Комісії від 28 січня 1997 року про створення системи ідентифікації пакувальних матеріалів відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 94/62/ЄС про пакування та відходи пакування (97/129/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj

 

Корисні посилання

Інформація станом на 16.06.2023