Регламент (ЄС) № 2024/573 про фторовані парникові гази

Повна назва

Regulation (EU) 2024/573 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2024 on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No 517/2014

Регламент (ЄС) № 2024/573 Європейського Парламенту та Ради від 7 лютого 2024 року про фторовані парникові гази, що вносить зміни до Директиви (ЄС) 2019/1937 та скасовує Регламент (ЄС) № 517/2014

http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj

Коротка назва

Fluorinated Gases Regulation / F-gas Regulation (2024)

Регламент про фторовані гази / Регламент про Ф-гази (2024)

07.02.2024

Дата прийняття

Регламент

Тип документа

Мета

Регламент встановлює правила щодо:

 • стримування, використання, рециклінгу, регенерації, рекупарації та знешкодження фторованих парникових газів;
 • умов виробництва, імпорту, експорту, розміщення на ринку, подальшого постачання та використання фторованих парникових газів, а також конкретних продуктів та обладнання, що містять фторовані парникові гази або функціонують із застосовуванням цих газів;
 • умов конкретних видів використання фторованих парникових газів;
 • кількісних обмежень розміщення на ринку гідрофторвуглеводнів;
 • правил звітності.

Опис (Резюме)

Регламент (2024 р.) запроваджує декілька ключових заходів, порівняно з попередніми регламентами, щодо:

 • зменшення кількості гідрофторвуглеводнів (ГФВ) на ринку ЄС, інтеграції ГФВ, що використовуються в дозуючих інгаляторах, у систему квот;
 • встановлення жорсткіших правил запобігання викидам фторованих парникових газів, зокрема, шляхом включення більшої кількості типів обладнання та газів до сфери заходів, які запобігають витоку під час транспортування, встановлення, обслуговування та утилізації обладнання та продуктів;
 • забезпечення кращого здійснення контролю та моніторингу, наприклад, завдяки більшій цифровізації та електронній автоматизації митного контролю;
 • обмеження виробництва ГФВ в ЄС та розподіл між виробниками прав на їх виробництво. Регламент передбачає поступове скорочення виробництва ГФВ для розміщення на ринку ЄС – протягом 01.01.2025-31.12.2028 компаніям будуть надані права на виробництво ГФВ в обсязі, еквівалентному 60% їх середньорічного виробництва з 2011 по 2013 рік. Починаючи з 2036 року, цей показник становитиме 15%.

Запроваджена та діє система квот для обмеження кількості ГФВ, що розміщуються на ринку ЄС. Максимальна кількість ГФВ, яка може бути розміщена на ринку, встановлюється на календарний рік і поступово зменшується, досягаючи нульового значення у 2050 році. Функціонує електронна система (Портал F-gas) для управління системою квот, ліцензійними вимогами щодо імпорту та експорту та зобов’язаннями зі звітності щодо фторовмісних парникових газів.

Регламент встановлює зобовʼязання щодо заходів запобігання викидів, витоків та вивільнення фторованих парникових газів, навчання та сертифікації відповідних спеціалістів, маркування газів та обладнання, ліцензійних зобовʼязань, зобовʼязань, повʼязаних із митним контролем та ринковим наглядом, звітуванням тощо.

Регламент набув чинності з 11.03.2024, для окремих його положень встановлені інші періоди. Наприклад, правила щодо інформування та взаємозвʼязку між Порталом F-gas та середовищем єдиного митного вікна ЄС (ст. ст. 20(2), 20(3), 23(5)) застосовуються з 3 березня 2025 року.

Регламент скасовує Регламент (ЄС) № 517/2014. Частина положень останнього діятиме ще до кінця 2024 року.

Додатки

Складовою Регламенту є Додатки І-Х, в яких визначено:

 • переліки фторованих газів, до яких застосовується Регламент: Додаток I (гідрофторуглеводні, перфторуглеводні та інші фторовані сполуки); Додаток II (ненасичені гідро(хлор)фторвуглеводні, фторовані речовини, що використовуються як інгаляційні анестетики та інші фторовані речовини), Додаток III (фторовані ефіри, кетони, спирти та інші фторовані сполуки);
 • перелік продуктів та обладнання щодо яких вводяться обмеження розміщення на ринку ЄС (Додаток IV);
 • вимоги до права на виробництво для розміщення вуглеводнів на ринку (Додаток V);
 • метод обчислення потенціалу глобального потепління (GWP) (Додаток VI);
 • розрахунок максимальної кількості, еталонних значень і квот для розміщення гідрофторвуглеців на ринку ЄС (Додаток VII);
 • механізм розподілу квот для розміщення на ринку гідрофторвуглеводнів (Додаток VIII);
 • дані щодо яких відбувається звітування (Додаток IX);
 • подано кореляційну таблицю (Додаток X).

Основні імплементаційні акти

У звʼязку з ухваленням Регламенту (2024) здійснюється перегляд імплементаційних актів. На час перегляду залишаються чинними:

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2024/586 від 16 лютого 2024 року про внесення змін та виправлення до Імплементаційного рішення (ЄС) 2023/2432 щодо визначення контрольних значень для певних виробників та імпортерів на період з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року (повідомлене документом C(2024) 857)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/586/oj

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2023/2432 від 26 жовтня 2023 року, яким відповідно до Регламенту (ЄС) № 517/2014 Європейського Парламенту та Ради про фторовані парникові гази визначаються референтні значення на період з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року для кожного виробника або імпортера, який законно розмістив гідрофторвуглеводні на ринку в Союзі з 1 січня 2015 року, як це передбачено цим Регламентом (повідомлено документом C(2023) 7800)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2432/oj

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2019/661 від 25 квітня 2019 року, що забезпечує безперебійне функціонування електронного реєстру квот на розміщення гідрофторвуглеців на ринку

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/661/oj

Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) № 1191/2014 від 30 жовтня 2014 року, що визначає формат і засоби для подання звіту, зазначеного в статті 19 Регламенту (ЄС) № 517/2014 Європейського Парламенту та Ради щодо фторовмісних парникових газів

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1191/oj

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2016/879 від 2 червня 2016 року про встановлення відповідно до Регламенту (ЄС) № 517/2014 Європейського Парламенту та Ради детальних механізмів, повʼязаних з декларацією відповідності при розміщенні на ринку стаціонарного холодильного обладнання, обладнання для кондиціювання повітря та теплового насосного обладнання, що містить гідрофторвуглеці, та її перевіркою незалежним аудитором

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/879/oj

Додатково дивись інформацію за посиланням:

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-rules_en#documentation

Керівні документи

Guidance: Imports of pre-charged equipment version 2.6(a), December 2021

https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-04/guidance_equipment_importers_en.pdf

 

Discussion paper on elements relevant for independent auditors verifying reports on bulk imports and production of hydrofluorocarbons (HFCs) in accordance with Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases Version 2.1 (April 2020)

https://climate.ec.europa.eu/system/files/2021-11/policy_f-gas_guidance_to_verifiers_en.pdf

 

Guidance for equipment operators: Information for technicians and users of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing fluorinated greenhouse gases (January 2015)

https://climate.ec.europa.eu/system/files/2016-11/f-gas_equipment_operators_en.pdf

 

Додатково дивись інформацію за посиланням: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-rules_en#documentation

Корисні посилання

Інформація станом на 09.05.2024

Пов'язані документи

Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006