Регламент (ЄС) № 2018/842 про обовʼязкове щорічне скорочення викидів парникових газів державами-членами з 2021 по 2030 роки, що сприяє кліматичним діям для виконання зобовʼязань за Паризькою угодою

Регламент (ЄС) 2018/841 про включення викидів та поглинання парникових газів від землекористування, змін у землекористуванні та лісового господарства до кліматичних та енергетичних рамок до 2030 року